Αρνούνται να κηρύξουν τον Ερημίτη Οικολογικό Διάδρομο & Καταφύγιο Αγιας Ζωής!

121
Δείτε παρακάτω:

—Συνεχίζουν να μην θέλουν να προχωρήσουν στην κήρυξη του Ερημίτη ως “Καταφύγιο Άγριας Ζωής”, ώστε να ακολουθήσει ο χαρακτηρισμός του ως “Οικολογικός Διάδρομος”!

Ακόμη και η απορριπτική απόφαση του ΣτΕ κατά της ΣΜΠΕ και του ΕΣΧΑΔΑ για τον ΅Ερημίτη (Κασσιώπη), στην σελίδα 28, μιλάει για την παράλειψη αυτή της δημόσιας διοίκησης να προβεί στις ενέργειες που χρειάζονται για τον χαρακτηρισμό της εν λόγω περιοχής χαρακτηρίζοντάς την, μάλλον ως “μομφή κατά της διοίκησης”… η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να φθάσει η υπόθεση εκεί που έχει φθάσει σήμερα.

—Επισυνάπτω ολόκληρη την τότε αίτησή μας, ώστε οι προσφεύγοντες σήμερα προς κάθε κατεύθυνση να την επισυνάψουν. Επίσης και για να ερευνηθούν περισσότερο οι ευθύνες όσων υπεισέρχονται στην λειτουργία της Τ.Α. με τρόπο μη θεμιτό. Αρχικά με καθυστερήσεις στους οικολογικούς χαρακτηρισμούς των οικοσυστημάτων και αφετέρου με προσπάθειες να επιβάλλουν τις παράνομες εκποιήσεις!

Συνημμένα:

1) Η παρούσα ανοικτή επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης.

2) ολόκληρη η αίτηση χαρακτηρισμού, η οποία παραδόθηκε επισήμως στους αποδέκτες το 2015.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

& EcoCorfu – ΟικοΚερκυρα

Τιμοξένους Αρ.6 τ.κ. 49100 Κέρκυρα

Τηλ. 2661038361 – 6938712638

αρ πρωτ. 07/2020 Κέρκυρα 14/02/2020

 

Από: Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας – EcoCorfu

Πρός: Υπουργό Ανάπτυξης κ Γεωργιάδη.

Θέμα: Εκκρεμούσα πράξη χαρακτηρισμού Ερημίτη ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής.

Αξιότιμε Υπουργέ κύριε Γεωργιάδη,

Δια της παρούσης θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την από 23/4/2015 αίτησή μας για την δημιουργία πράξης χαρακτηρισμού Ερημίτη ως “Καταφύγιο Άγριας Ζωής”, που ακόμα καθυστερεί με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χαρακτηριστεί ΚΑΙ ως ο σημαντικότερος “οικολογικός διάδρομος” της Κέρκυρας, που πράγματι, είναι. Η αίτησή μας εναρμονίζεται πλήρως τις θέσεις και προτάσεις για Οικολογικό Πάρκο της Τ.Α. Την καταθέσαμε στο ΠΣ ΠΙΝ στις 25/4/2015, ημέρα που έλαβε απορριπτική απόφαση για την προτεινόμενη κατασκευή.

Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία του Ερημίτη ως “οικολογικός διάδρομος”, είναι ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητα όλων των οικοσυστημάτων και ως εκ τούτου για την ευημερία ολόκληρου του νησιού, όπως εξηγείται και στην σχετική αίτηση που σας επισυνάπτουμε.

Γι αυτό, παρακαλούμε πολύ για:

1) Την αλλαγή της στάσης σας απέναντι στο ζωτικής σημασίας οικολογικό αυτό ζήτημα του νησιού και

2) για τις δικές σας ενέργειες για να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ανάδειξη του Ερημίτη σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής που τόσα χρόνια καθυστέρησε αδικαιολόγητα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ακόμα περισσότερο το Κερκυραϊκό περιβάλλον.

Ευχαριστούμε πολύ.

Η αρχική μας αίτηση των :1) EcoCorfu, 2) Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας και 3) Σύλλογος Διατήρησης Κερκυραϊκής Παράδοσης, έχει περιληπτικά ως εξής:

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΗΣ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΗΜΙΤΗ (ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦETΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ KAI ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 131-12/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Σ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ κ’ ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (ΕΝΥΔΡΙΔΑΣ (ή ΒΙΔΡΑΣ) LUTRALUTRA κ.α.)

(δελτίο Τύπου από 23/4/2015):

Αίτηση χαρακτηρισμού της περιοχής του Ερημίτη ως “Καταφύγιο ¨Αγριας Ζωής” και ως “Ειδική Ζώνη Διατήρησης Άγριας Πανίδας”

Από: «Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας», δίκτυο EcoCorfu ΟικοΚερκυρα και Σύλλογος Διατήρησης Κερκυραϊκής Παράδοσης»

Προς: Υπουργείο ΠΑΠΕΝ Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τμ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και τμ. Υπ. Περιβάλλοντοςκαι Ενέργειας.

Οι τρεις σύλλογοι διαπίστωσαν ότι αποτελεί παράλειψη της διοίκησης, ο χαρακτηρισμός της περιοχής του Ερημίτη ως προστατευόμενη “Καταφύγιο Άγριας Ζωής” αλλά και ως “ειδική ζώνη διατήρησης της άγριας Πανίδας”, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για να εφαρμοστεί η οδηγία προστασίας ως “οικολογικός διάδρομος”. Αυτές θα ήταν και οι προϋποθέσεις για να γίνει, τελικά, “Οικολογικό Πάρκο” σύμφωνα και με τις ομόφωνες αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ακόμη και η απορριπτική απόφαση του ΣτΕ κατά της ΣΜΠΕ και του ΕΣΧΑΔΑ για τον ΅Ερημίτη (Κασσιώπη), στην σελίδα 28, μιλάει για την παράλειψη αυτή της δημόσιας διοίκησης να προβεί στις ενέργειες που χρειάζονται για τον χαρακτηρισμό της εν λόγω περιοχής χαρακτηρίζοντάς την, μάλλον ως “μομφή κατά της διοίκησης”…

Θεωρούμε ότι σε περίπτωση που η ΜΠΕ εγκριθεί και η πρόταση της NCH Capital περάσει, η ζημία που θα γίνει προς το περιβάλλον θα οφείλεται, κατά κύριο λόγο στην αδιαφορία των αρμόδιων κρατικών οργανισμών να εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις (λεπτομερώς αναφερόμενες στην αίτησή μας) νομοθεσίες.

Γι αυτό οι 3 σύλλογοι ζητούν από τα συναρμόδια υπουργεία και ειδικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να παγώσουν όλες τις διαδικασίες σχετικά με την αδειοδότηση της NHC Capital και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον χαρακτηρισμό και την φυσική και νομική προστασία της περιοχής Ερημίτη.

Η αίτηση των 3 συλλόγων καταλήγει ως εξής:

Επειδή για την εφαρμογή του καθεστώτος προστασίας του άρθρου 19 παρ. 4, περ. 3 στοιχ. β΄του ν. 1650/1986 σε μία περιοχή λόγω του ότι συνιστά «οικολογικό διάδρομο» πρέπει, να έχει προηγηθεί απόφαση χαρακτηρισμού της ως «καταφυγίου άγριας ζωής», η οποία εν προκειμένω δεν έχει εκδοθεί. Συνεπώς αποτελεί σοβαρότατη παράλειψη κάθε εκτελεστικής εξουσίας η μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να κατοχυρωθεί η συγκεκριμένη περιοχή ως «καταφύγιο Άγριας Ζωής» και «ειδική ζώνης διατήρησης άγριας πανίδας».

Επειδή τα παραπάνω είναι νόμιμα βάσιμα αληθινά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

(και εκείνους που θα προσθέσουμε στην συνέχεια με την ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματος μας)

ΖΗΤΑΜΕ

Να κηρυχθεί/χαρακτηρισθεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 4, περ. 3 στοιχ. β΄του ν. 1650/1986 σε συνδυασμό με την 33318/30281/28.12.1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β΄1289) η περιοχή Ερημίτη, 2000 στρεμ. περίπου, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθμό 131-12/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων και εκτείνεται κατά μήκος της ΒΑ Κέρκυρας, από τις θέσεις Αυλάκι, Κάλαντρο, Αρταβάνη μέχρι τον Όρμο του Αγ. Στεφάνου, συμπεριλαμβανομένης της βραχονησίδας Περιστέρα «Καπαρέλι» ως «προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός» (Protected Natural Formation) σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγ. του ν. 3937/2011 που αντικαθιστά το άρθρο 19 του ν. 1650/86.

Δίκτυο EcoCorfu ΟικοΚερκυρα
Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας
Σύλλογος Διατήρησης Κεκρυραϊκής Παράδοσης

Πληροφορίες: 6938712638

Δηνήτρης Φαναριώτης, πρόεδρος Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας και συντονιστής του EcoCorfu

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here