Μακρόχρονοι στόχοι

ΒιοΕπτάνησα – ΒιοΙόνιο

Περιβαλλοντική Έρευνα και Βιολογικά Προϊόντα.
Το ΒιοΕπτάνησα ΒιοΙόνιο, “Βιο7”, είναι ερευνητικός οργανισμός.
Ιδρύθηκε την άνοιξη του 2018 με στόχο την μετάβαση σε
100% “βιολογικό” τρόπο ζωής/διατροφής:

            Μακροπρόθεσμοι στόχοι:
1) 100% “ΒΙΟ”:
Να γίνουν όλα τα προϊόντα 100% βιολογικά, μέχρι το 2030. “Έξυπνη” διαχείριση Βιο-αποβλήτων.
2) 100% Κομποστοποιήσιμες συσκευασίες μιας χρήσης. “Ψυκτικές αποθήκες” (ενέργειας) κοινής χρήσης, για τα προϊόντα όλων των εταιριών και διευκόλυνση συσκευασιών πολλών χρήσεων.

3) 100% ρεύμα από ΑΠΕ, μέχρι το 2030. Έξυπνη απορρόφηση πλεονάσματος με: -Δίκτυο θερμικών αντλιών. -“Ψυκτική αποθήκευση”. -Αναπροσαρμογή ωραρίων εργασιών δημοσίων υπηρεσιών. κ.α.
4) Αυτοκίνηση μηδενικών ρύπων, μέχρι το 2030.
5) Αρνητικοί δείκτες εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στις πρακτικές  μας, από τώρα.
6) Αυτάρκεια (σε τοπικό επίπεδο), μέχρι το 2030.
7) Ανάκτηση του φυσικού οικοσυστήματος, από τώρα.

            Γιατί 100% bio;    Διότι:
            Η Αυτοκίνηση:            Ευθύνεται για το 1/3 των αερίων θερμοκηπίου.
Η Ηλεκτροδότηση:              για το άλλο 1/3 των αερίων θερμοκηπίου.
Η Διατροφή :                 για το υπόλοιπο 1/3 των αερίων θερμοκηπίου, δηλαδή:
Το 1/3 αερίων θερμοκηπίου, παράγεται από τον συμβατικό τρόπο διατροφής και συγκεκριμένα:
            –από την κτηνοτροφία: λιγότερο από την βιολογική, πολύ περισσότερο από την συμβατική,
            –από τα εργοστάσια παραγωγής συνθετικών λιπασμάτων & φυτοφαρμάκων και
            –από τις μεταφορές των προϊόντων σχετικά με την διατροφή.
Άρα, για να σταματήσουμε στο 100% την έκλυση αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να μηδενίσουμε και αυτά που παράγονται εξ αιτίας του συμβατικού τρόπου διατροφής μας.
            Αυτό, είναι εφικτό, μόνο με την βιολογική καλλιέργεια, σε τοπικό επίπεδο διότι θα μπορεί να συνδυαστεί τέλεια και με την “έξυπνη” διαχείριση των υπό-παραγώγων/βιο-αποβλήτων.

            Πως θα πετύχουμε το στόχο μας για έναν νέο κόσμο, “100% ΒΙΟ”:
Το Βιο7
θα εργαστεί για να βρει τρόπους, ώστε να μειωθούν τα κόστη παραγωγής και διάθεσης των βιολογικών προϊόντων, με σκοπό να γίνουν ανταγωνιστικά ως προς τα “συμβατικά” και το τελικό βιολογικό προϊόν να μπορεί να φθάσει στον καταναλωτή, ακόμα και φθηνότερο από τα συμβατικά.
            Το Βιο7 θα αναζητήσει μέσω διαδικτύου άλλες ομάδες σε όλο τον κόσμο που έχουν βάλει παρόμοιους στόχους, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνικών και τεχνολογιών, για παραγωγική επάρκεια, σε τοπικό επίπεδο, με τρόπο 100% βιολογικό. Φόρουμ διαρκείας με θέμα τον στόχο: Πως θα πάμε σε κτηνοτροφία μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
            Το Βιο7 θα ερευνήσει νέες μεθόδους, βασισμένες σε νέες τεχνολογίες, για την μέγιστη προστασία και τον καθαρισμό του χερσαίου και υδάτινου φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και για την ανάκτηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή του Ιονίου.
            Το Βιο7 θα καταθέσει προτάσεις, στα δημοτικά συμβούλια της περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και στο περιφερειακό συμβούλιο ΠΙΝ. Θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης που θα οδηγεί σε έναν κόσμο βιώσιμο και σε 100% υγιεινό τρόπο ζωής, για όλους.
Κέρκυρα 26-6-2018         Bio7        (Updated:  11-11-2019)

ΒιοΕπτάνησα ΒιοΙόνιο Bio7 κοινσεπ (Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 000108303081)  2η πάροδος Τιμοξένους αρ 6
49100  Κέρκυρα    26610-38361 &  6938712638   7bio.gr@gmail.com