Παρακαλούνται πολύ, να ρεύονται λιγότερο και να φοράνε πάνες! Ή, “οι 22 τρόποι μείωσης εντερικού μεθανίου”.

125

Αναπάντητο και το δυσκολότερο ερώτημα:

 • Πως θα μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα των αγελάδων που συνολικά προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά στο κλίμα, από ότι όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά μαζί;

Έκανα μια προκαταρκτικη έρευνα από έρευνα ,κυρίως με αναζήτηση στο διαδίκτυο:

Διαπιστώσεις – συμπέρασμα & κάποιες σκέψεις για να διαμορφώσουμε προτάσεις:

Περιληπτικά:

Η ελεύθερη βόσκηση και η βιολογική καλλιέργεια έχουν κατηγορηθεί τα τελευταία χρόνια, ότι παράγουν περισσότερα αέρια θερμοκηπίου, από την λεγόμενη συμβατική κτηνοτροφία με σπόρους, και ακόμα περισσότερα, από τηνεντατική, συμβατική”, όπως λέγεται,κτηνοτροφία.
Οι λόγοι: 1) γιατί τα βιολογικά “χρειάζονται περισσότερη γη” καθώς και 2) γιατί ο συμβατικός τρόπος, επιτυγχάνει μεγαλύτερη παραγωγή στην ίδια ποσότητα γης.
Όμως, οι έρευνες αυτές δεν έλαβαν υπόψη ότι αυτό, γίνεται εξ αιτίας της χρήσης χημικών ορμονών υπερφυσικής αύξησης, (μιλάμε για τα ζώα, αλλά ισχύει και για τα φυτά, πχ με τα νιτρικά), πράγμα που επιφέρει μακροχρόνια, σοβαρό επιπλέον ανθρακικό αποτύπωμα. Επίσης η χορήγηση χημικών αντιβιοτικών, άλλων φαρμάκων και τοξικών ουσιών καθώς και η κατανάλωση εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων και τα ζιζανιοκτόνων, μέσω των ζωοτροφών, προσθέτουν στην δημιουργία περισσοτέρων αερίων θερμοκηπίου, μέσω της υποβάθμισης της υγείας, αλυσιδωτά μέχρι και τον άνθρωπο. Οι μελέτες λοιπόν, ήταν ελλιπείς διότι δεν ερεύνησαν και δεν συμπεριέλαβαν το επιπλέον ανθρακικό αποτύπωμα από αυτές τις επιπτώσεις.
Αφού κατανοήσουμε το πως λειτουργούν οι 22 κυριότεροι τρόποι απορρόφησης του εντερικού μεθανίου, που υπάρχουν και που ορισμένοι χρησιμοποιούνται σήμερα θα καταλάβουμε αυτονόητα, το γιατί ο παραπάνω ισχυρισμός, δεν ευσταθεί. Και για ποιο λόγο, τομειωμένο ανθρακικό αποτύπωματης συμβατικής, είναι πλασματικό.

Αφετέρου θα δούμε ότι ισχύει το αντίθετο: Ενώ η συμβατική κτηνοτροφίαέχει φθάσει τα όριά τηςκαι δεν μπορεί να μειώσει άλλο το αποτύπωμά της, η βιολογική καλλιέργεια μπορεί ακόμα και να το μηδενίσει, ελέγχοντας πλήρως και μετατρέποντας 100% τον περιβαλλοντικό ρύπο, σε κέρδος: Μεέξυπνοσχεδιασμό. Μεολική και ολοκληρωμένη διαχείριση.

Ως συμπέρασμα, πιστεύω ότι το ερώτημα τώρα πια θα πρέπει να μπει με αυτή την μορφή:

Πως θα μηδενίσουμε, τελείως, το ανθρακικό αποτύπωμα, κερδίζοντας χρήματα.

Μηδενικό αποτύπωμα με ταυτόχρονη μείωση των κοστών της κτηνοτροφίας

Ας δούμε λοιπόν όσο πιο αντικειμενικά γίνεται τα πράγματα:

22 Επαναστατικοίτρόποι μείωσης εντερικού μεθανίου:

 1. ) Πολυγωνικός Ζεόλιθος: Παθητική απορρόφηση μεθανίου και άμεση μετατροπή του σε μεθανόλη. Αρκεί απλή εφαρμογή του σε σημεία συγκέντρωσης των κτηνοτροφικών αποβλήτων. Μπορεί να απορροφήσει τα 2/3 του ήδη υπάρχοντος στην ατμόσφαιρα μεθανίου και να μειώσει γρήγορα την πλανητική υπερθέρμανση (δηλαδή συνολικά την κλιματική αλλαγή) κατά 17% αν εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα στην κτηνοτροφία. Το προϊόν υπάρχει παντού σε αφθονία και είναι πάμφθηνο. Πολυγωνικός: επιλέχθηκε από 87.000 διαφορετικές μορφές (structures) ζεολίθου, για τον λόγο ότι όσο περισσότερες είναι οι γωνίες, τόσο μεγαλύτερη η ελεύθερη επιφάνεια και η απορρόφηση του μεθανίου. Τα επιπλέον οφέλη της χρήσης του ζεόλιθου είναι πολλά και σημαντικά: http://zeolithos.gr/ Χρειάζεται έρευνα για τους τρόπους εφαρμογής του σε μεγάλη/παγκόσμια κλίμακα.
 2. ) Φύκια: Προσθήκη 2% κόκκινο φύκι στην τροφή των αγελάδων μειώνει κατά 98.9% τις εκπομπές εντερικού μεθανίου(Αυστραλία 2017). Ιρλανδία: Προσθήκη 2% άλλου είδους φυκιού επίσης επέφερε 99% μείωση εντερικού μεθανίου. (2018). Δυσκολίες: α) Η μεταφορά του στην ενδοχώρα δεν είναι εύκολη, ώστε το προϊόν να παραμείνει σε καλή κατάσταση στον χρόνο. β) Οι ποσότητες γενικώς δεν επαρκούν, παρά για τις περιοχές πλησίον της παραγωγής. γ) Οι αγελάδες ενώ στην αρχή τρώνε ευχαρίστως το 2% με την τροφή τους μετά ένα διάστημα το αποφεύγουν. Μελετούνται ακόμα οι επιπτώσεις γενικότερα στα ζώα, αλλά και τρόποι περαιτέρω εφαρμογής. Τα ενεργά συστατικά.: Seaweed’s active compounds, “bromoforms”.
 3. ) Προβιοτικά Λακτοβάκιλοι: Η χορήγηση προβιοτικών στα ζώα, μειώνει κατά 50% το εντερικό μεθάνιο, σύμφωνα με πολλές μελέτες. Η καλύτερη πρόταση είναι για χορήγηση του κατ εξοχήν αποτελεσματικού προβιοτικού: (ΕΜ, ενεργοί μικροοργανισμοί, καλλιέργεια λακτοβάκιλου) που σχετίζεται και με την σημαντική αύξηση της απορρόφησης θρεπτικών συστατικών. Επίσης σχετίζεται και με την αύξηση της παραγωγικότητας από 8% έως και 30% σε φυτά και ζώα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό με το ζεόλιθο με πολλαπλάσια αποτελέσματα. Είναι εύκολο στην παρασκευή και εφαρμογή του και σε μεγάλη κλίμακα θα ήταν οικονομικά πολύ προσιτό μια και το κύριο μέσον πολλαπλασιασμού του είναι η απλή μελάσα.
 4. ) Γενετική επιλογή: The “Net Feed Efficiency”project (NFE) Ορισμένα είδη αγελάδων τείνουν να παράγουν από φύση τους έως 50% λιγότερο μεθάνιο και προτείνεται να διατρέφονται επιλεκτικά για αυτό το χαρακτηριστικό τους. Όμως αυτό θα χρειαστεί δεκαετίες λένε οι ειδικοί, ώστε να μπορούν να αποκλειστούν τα μη επιθυμητά και να επιλεγούν τα επιθυμητά άτομα και αυτό να γίνει σε μεγάλη κλίμακα. Άλλες προτάσεις για γενετική μετάλλαξη με στόχο την επιλογή αυτή, απορρίπτονται από ηθικής πλευράς και από την έως τώρα ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 5. ) Αναερόβια κομποστοποιηση κτηνοτροφικών αποβλήτων: Παραγωγή & 100% Αποθήκευση βιοαερίου από αναερόβια ζύμωση των τελικών αποβλήτων, (κοπράνων).. Δεν είναι απλώς η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση, αλλά και η σημαντικότερη από όλες. “Υποχρεωτικά” απαραίτητη σε κάθε μεσαία/μεγάλη φάρμα, γιατί χωρίς αυτήν, δεν θα έχουμε ποτέ σημαντικά αποτελέσματα, δηλαδή σημαντικά μειωμένες έως και μηδενικές εκπομπές, ακόμα και αν εφαρμόσουμε όλες τις άλλες μεθόδους. Γι αυτό και η κύρια οδηγία της κυβέρνησης Ομπάμα, ήταν να δημιουργηθούν μονάδες αναερόβιας χώνευσης της κοπριάς των αγελάδων σε όλες τις φάρμες της Αμερικής ως το 2025. Η αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων (φ/α), με Βιοαέριο που συλλέγεται με αυτό τον τρόπο, εκλαμβάνεται ωςαρνητικού χαρακτήρααποτύπωμα εκπομπών για τη χώρα συνολικά.
 6. ) Η ελεύθερη βόσκηση, αν γίνει σωστά, μειώνει κατά 82% το co2 που παράγεται, (το 99% του co2, ελευθερώνεται στο περιβάλλον από την εκπνοή του ζώου). Γίνεται επιτυχής επαναποθήκευσή του στο έδαφος, μέσω των φυτών, όταν αυτά δεν έχουν υπέρποδοπατηθεί και δεν έχουν υπέρλιπανθεί και προλαβαίνουν να ξαναμεγαλώσουν. Τοκλάδεμα” που τους κάνει το ζώο που τα τρώει μαζί με την λίπανση της κοπριάς του, τα κάνει να ξαναζωντανεύουν και να ξαναμεγαλώνουν με καλή υγεία, παγιδεύοντας ξανά, έως το 82% του άνθρακα που έχασαν, όταν αυτός ελευθερώθηκε στο περιβάλλον ως co2, από την εκπνοή το ζώου.
  Όμως η ελεύθερη βοσκή, παράγει πολύ περισσότερο μεθάνιο, από ότι η διατροφή με σπόρους. Το χορτάρι είναι δύσπεπτο και γι αυτό το λόγο παράγονται πολύ περισσότερα εντερικά αέρια. Επίσης έτσι παράγεται και περισσότερο οξείδιο του αζώτου.
  (
  Άρα: Βιώσιμη ελευθέρα βοσκή μαζί με εφαρμογή διαφόρων τρόπων μείωσης της παραγωγής του μεθανίου, με ταυτόχρονη συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να είναι η χρυσή τομή που ζητάμε.)
 7. ) Brachiaria grasses, Το κατ εξοχή κτηνοτροφικό φυτό, που ταυτόχρονα συμβάλλει και στην μεγιστοποίηση της επαναπορρόφησης του co2 από το έδαφος. Όμως η ετήσια παραγωγή σπόρου δεν επαρκεί για τις ανάγκες όλου του πλανήτη. Το χρησιμοποιούν ακόμα και στα καμένα του Αμαζονίου! Στο μεταξύ, δοκιμάζονται νέοι τρόποι πολλαπλασιασμού των φυτών που υπόσχονται μεγαλύτερη επάρκεια σπόρου.
 8. ) Ελλάδα: Κτηνοτροφικό κουκί και Λούπινο: Ησόγιατης Ελλάδας. https://greenpeacegreece.org/projects/2015_SustAgri/agrotes/egxeiridio_kalliergeias_loupinou.pdf
  Λούπινο: 2 φορές μεγαλύτερη περιεκτικότητα αμινοξέων και καλύτερης μορφής, από την σόγια: Αποτέλεσμα: Διπλάσια διατροφική αξία της παραγωγής, που αντιστοιχεί σε μείωση του αποτυπώματος, της ζωοτροφής, κατά 50% με απόλυτα φυσικό τρόπο!
 9. α) Leucaena tree Μεξικό: Τα φύλα του δέντρου Leucaena μειώνουν 36% το εντερικό μεθάνιο.
  9β) Cosmos flower: Μεξικό: Τα φύλα του φυτού cosmos μειώνουν 26% το εντερικό μεθάνιο .
  Και τα δύο ευδοκιμούν σε θερμά κλίματα.
 10. ) “Αναγεννητικήβόσκηση και βοσκότοποι φιλικοί προς τα πουλιά. “regenerative grazing” & grassland bidrs friendly. Είναι η καλύτερη μέθοδος για πολλά ήδη βοσκοτόπων φιλικών προς τα πουλιά, όπου τα πουλιά τους εγκατέλειψαν έως και 90%, με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά πολύ σήμερα, το ανθρακικό αποτύπωμα της βοσκής των βοοειδών στην περιοχή. Η επανεισαγωγή των πουλιών και αποκατάσταση του οικοσυστήματος θα μειώσει εκ νέου το αποτύπωμα του βοσκοτόπου και της βοσκής. Οργανώνεις προστασίας των πουλιών συνεργάζονται σήμερα με τους αγρότες με μεγάλη επιτυχία, αποκαθιστώντας με επιτυχία την πυκνότητα της ζωής του οικοσυστήματος.
 11. ) Μελάσα: Από πλευράς διατροφικής αξίας: Η πληρέστερη πηγή βιταμινών, υπό την μορφή ιχνοστοιχείων που χρειάζονται όλοι οι ζώντες οργανισμοί και σε μεγάλες ποσότητες . Ως τοπληρέστερο φυσικό υποκατάστατο του γάλακτος”, (από πλευράς ιχνοστοιχείων) συμβάλλει στην μεγιστοποίηση της παραγωγής γάλακτος σε όλα τα θηλαστικά. Ειδικά, περιέχει ασβέστιο στη μορφήΠαντονατ”, που με την πλήρη απορρόφηση, εξασφαλίζει την καλή υγεία και μακροζωία σε όλους τους ζώντες οργανισμούς (και στον άνθρωπο, ειδικά ευεργετική για τους ενηλίκους και υπερήλικες), όσο καμιά άλλη τροφή. Ιδανική τροφή για όλα τα φυτά και τα ζώα. Η μελάσα (κατά προτίμηση βιολογική και “unsulfured”), ρυθμίζει την σωστή λειτουργία των εντέρων, θεραπεύει την δυσκοιλιότητα, βοηθάει την καλή πέψη και αυξάνει την παραγωγικότητα, μειώνοντας την παραγωγή εντερικού μεθανίου.
 12. ) Η παραγωγή βιολογικών σπόρων ζωοτροφών: παράγει 50% λιγότερα αέρια Θερμοκηπίου, από την παραγωγή συμβατικών. Μελέτες έδειξαν ότι ο τρόπος βιολογικής καλλιέργειας, γενικά όλων των φυτών, εκλύει τα μισά ΑΘ, από ότι η παραγωγή συμβατικών σπόρων, στην ίδια ποσότητα γης. Όμως, επειδή με την συμβατική γεωργία, παράγεται κατά κανόνα, μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος, στην ίδια ποσότητα γης, η βιολογική παραγωγή θεωρείται (φαίνεται να είναι), πιο επιβαρυντική από την συμβατική. Εσφαλμένα όμως, κατά την γνώμη μου, οι έρευνες αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη, την αντιστοίχιση σε ανθρακικό αποτύπωμα, του κόστους της περιβαλλοντικής υποβάθμισης από την συμβατική γεωργία. Για την ακρίβεια κάνουν σαν να μην υπάρχει καν περιβαλλοντική υποβάθμιση από την συμβατική γεωργία/κτηνοτροφία!
  Το κύριο ερώτημα πάντως είναι, σε τι βαθμό μπορεί να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση (εντατικοποίηση) της βιολογικής παραγωγής με φυσικό τρόπο, ώστε μειώσει πάρα πολύ, έως και να μηδενίσει το αποτύπωμα. Είναι εφικτό; Προς το τέλος της έρευνας ακολουθούν …εκπλήξεις
 13. ) “Tripoli” natural zeolith: Μορφή ζεολίθου, κατάλληλη για βρώση. Με την μεγάλη του δραστική επιφάνεια, στον γαστρικό σωλήνα, ο Ζεόλιθος Τρίπολι επιλεκτικά απορροφάει διοξείδιο του άνθρακα, αμμωνία, μεθάνιο, σουλφίδια του υδρογόνου, υδατάνθρακες, νερό,. Φαινόλες. Εξο και ενδοτοξίνες, μέταλλα, ραδιονουκλείδια, κ.α. Απόβλητα”, όπως έδειξαν διάφορες μελέτες. Εξωτερική, αλλά και εσωτερική χρήση. Επίσης τα υπολείμματα του ζεολίθου είναι άριστο λίπασμα. Περιέχει και αποκαθιστά, σπάνια ιχνοστοιχεία που στα καλλιεργημένα εδάφη έχουν εκλείψει.
  Πληροφορίες για χρήση στην κτηνοτροφία στα Ελληνικά
  https://zeolithos.gr/zeolithos/zeolithos-kai-ktenotrophia.html
 14. ) Τανίνες ως πρόσθετα στην ζωοτροφή: Μειώνουν το εντερικό μεθάνιο 25%. Απλή προσθήκη στην ζωοτροφή, κάποιων μορφών τανινών, των γνωστών αντιοξειδωτικών. Θεωρείται φθηνή, εύκολη και αποτελεσματική μέθοδος. Προσοχή: Συνθετικές τανίνες χρησιμοποιούνται μόνο εξωτερικά για δερματική χρήση, ως αντισηπτικά. Μόνον οι φυσικές τανίνες, είναι κατάλληλες για βρώση για τα ζώα και για τον άνθρωπο.
 15. ) “Bovaer”: Χημικό πρόσθετο στην ζωοτροφή. Η Ολλανδέζικη εταιρία DSM, αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2020 με αρχές ’21, το νέο αυτό χημικό πρόσθετο ζωοτροφών που θα μειώνει κατά 25% τις εκπομπές μεθανίου στις αγελάδες που θα το δίνουν. Θα είναι, λένε, οικονομικά προσιτό, αύθονο και εύκολο στην προμήθεια και χορήγηση.

 16. Fartpacks (discontinued): Το Εθνικό Ινστιτούτο Αργοτικής Τεχνολογίας της Αργεντικής, το 2014, δοκίμασε με μεγάλη επιτυχία το Fartpack. Ένας πλαστικός σωλήνας συνδέεται εσωτερικά στο έντερο της αγελάδας και στην άλλη ακρη με μια ναύλον φούσκα 300 λίτρων που στερεώνεται στην πλάτη του ζώου. Σε μια μέρα μέσα, η ελευθέρας βοσκής αγελάδα θα γεμίσει το σάκο 300 λίτρων. Με 2 αγελάδες την ημέρα, να φορούν fartpack, παράγουν αρκετό μεθάνιο για να τροφοδοτήσουν όλες τις ενεργειακές ανάγκες της φάρμας για ένα 24ωρο. (δηλ. 600 λιτρα). Δεν γνωρίζουμε όμως, το γιατί, από τότε κανείς δεν τουςμιμήθηκε/αντέγραψε… 🙂

 17. ) Πάνες αγελάδας (discontinued): Εφαρμόστηκε σε περιοχή της Μπαβαρίας με επιτυχία, για λόγους μη ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, για να θεωρηθούν σύννομοι με οδηγία της ΕΕ. Έκτοτε δεν εφαρμόστηκε αλλού. (Πρόταση: Θα μπορούσε να εφαρμοστεί ΣΗΜΕΡΑ για την άμεση συλλογή και κατευθείαν ρίψη της κοπριάς σε αναερόβιο χωνευτή, για πλήρη εκμετάλλευσή της, χωρίς καμία διαφυγή στο περιβάλλον!)
  Πάνες Αλόγου βρίσκονται από παλιά στο εμπόριο. Περί τα 80 Ε η μία (ένα “κουτί” πολλών χρήσεων που τους το φοράμε εύκολα) στο διαδίκτυο.
 18. ) Διάφοροι υγροίμεθανικοί διαλύτες” (discontinued). Η παθητική απορρόφηση μεθανίου είναι επίσης εφικτή, με την χρήση διαφόρων υγρών διαλυτών. Όμως όλες οι έρευνες έδειξαν πολύ μικρή απόδοση και ΟΛΕΣ αντιπρότειναν την χρήση του ζεολίθου (“μεθανικοί απορροφητές”) πουέχει πολλαπλάσια επιτυχία από όλους τους υγρούς διαλύτες που δοκιμάστηκαν, καθώς και πολύ μικρότερο κόστος”.
 19. )COP-150 Ένα νέο πολυμερές, από Βενζίνη και 1,2 διχλωροαιθανιο που “απορροφάει” το μεθάνιο σαν σφουγγάρι και μετά το αποθηκεύουν εύκολα, με σκοπό να το επαναχρησιμοποιήσουν όπου χρειάζεται. Ήταν το πιό αποτελεσματικό από 29 διαφορετικά πολυμερή που έφτιαξαν και δοκίμασαν, αλλά και το χαμηλότερο σε κόστος.
  Κατασκευάζεται εύκολα και κοστίζει μόνο ένα δολάριο το κιλό. Υπόσχεται πολύ μεγάλη απόδοση, “25% μεγαλύτερη από τα αναμενόμενα από το κράτος στάνταρντς”, λένε οι κατασκευαστές του. Θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για τις διαρροές φ/α ορυκτών καυσίμων. Μια επινόηση που περιμένουμε να τελειοποιηθεί και να δούμε αν και πως μπορεί να ωφελήσει και στην κτηνοτροφία.
 20. α) ANG technology: Absorbed Natural Gas” Άλλη μια τεχνολογία απορρόφησης Φυσικού Αερίου που αναπτύσουν οι εταιρίες ορυκτών καυσίμων.
  20 β) Clathrate hydrates: κρύσταλοι απορροφητικοί .Χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη τεχνολογίας που επιτρέπει την μεταφορά φ/α σε -20 βαθμούς αντί για -162 που χρειάζονται τα LNG. Το υλικό αυτό μπορεί να απορροφήσει και να κρατήσει αποθηκευμένους και άλλους ρύπους.
 21. ) Containerless Methane Storage: Η νέα τεχνολογία αποθήκευσης μεθανίου για αυτοκίνητα, χωρίς δεξαμενές υπό πίεση, αλλά με απορρόφηση από πορώδη υλικά, είναι ήδη στην έκδοση v2. Θα αντικαταστήσουν το ντεπόζιτο φ/α υπό πίεση στα αυτοκίνητα, με το “σφουγγάρι” αυτό, που ήδη τελειοποιήθηκε από κάθε πλευρά. Αποτελείται από στρώσεις άνθρακα και λειτουργεί με ελαφρές αυξομειώσεις της θερμοκρασίας, αλλά και ελαφριές αυξομειώσεις της πίεσης. “Η δεύτερη γενιά απορροφητή ( sorbent) μπορεί να αποθηκεύσει 180 λίτρα/ανά λίτρο, STP μεθανίου, ή φ/α, εκτιμάμε ότι 8.6 λίτρα του απορροφητικού μας υλικού θα είναι αρκετά για την αποθήκευση 1.1 κιλού μεθανίου. Συνδυασμός πολλών τέτοιων μπορεί να μας δώσει συστήματα υψηλής απόδοσης”.
  Στην προσπάθειά τους, οι εταιρίες ορυκτών καυσίμων και συμβατικών αυτοκίνητων που χρηματοδοτούν τις σχετικές έρευνες για τα 4 παραπάνω καθώς και πολλά άλλα τέτοια πρότζεκτς, για να βρουν τρόπους να συνεχίσουν να πουλάνε όσο γίνεται περισσότερο τα ορυκτά καύσιμά τους, …εργάζονται και για μας, χωρίς να …το ξέρουν… 🙂
 22. ) Τεχνητή Νοημοσύνη / έξυπνη γεωργία. Η τεχνητή νοημοσύνη μαζί με τα ρομπότ και την νανοτεχνολογία θα ερευνούν θα συνδυάζουν και θα συγκρίνουν την φυσική κατάσταση των ζώων αλλά και των φυτών. Με την χρήση “μεγάλων δεδομένων” θα μπορούν να καταγράφουν, να μελετούν να συγκρίνουν και να δίνουν εξειδικευμένες λύσεις όχι μόνο, ανά γεωγραφική περιοχή, ανά ράτσα και ανά φάρμα, αλλά και ανά άτομο, υποδεικνύοντας μας τις ανάγκες του κάθε ζώου, ή φυτού, ξεχωριστά και τι ακριβώς χρειάζεται ξεχωριστά το καθένα, για την σωστή διατροφή του και την υγιεινή προστασία του. Χωρίς καθόλου περιττές επιμολύνσεις από χημικά φάρμακα, που είναι το υπ αρ 1 πρόβλημα σήμερα για όλους τους καλλιεργητές και τους καταναλωτές και για το περιβάλλον. Καθώς και για τον περιορισμό του ειδικού περιβαλλοντικού αποτυπώματός του. Θα μπορεί να γίνεται πλήρης έλεγχος, μεγιστοποίηση απόδοσης με ελαχιστοποίηση κοστών. Η νέα εποχή μας υπόσχεται πολλά καλά, ως νέες δυνατότητές μας. Ας τις επιλέξουμε!
Κάτι άλλο που επίσης ερευνάται είναι ο ρόλος των methanogenic Archaea, μονοκυταροι αρχέγονοι οργανισμοί που παίζουν ρόλο στην μετατροπή του co2 σε μεθανίου στην φύση και στον μεταβολισμό, στα έντερά μας. Όμως δεν είδα κάπου να
—————-
Παρακαλείστε, λοιπόν, να ρεύεστε λιγότερο και να φοράτε πάνες, αγαπητές μας αγελάδες.
Στα σοβαρά, τώρα μια καλή πρόταση που μπορώ να σκεφτώ θα ήταν:
Τα κοντέινερ αναερόβιας ζύμωσης, σε συνδυασμό με μια μορφή πάνας που θα συλλέγει και θα ρίχνει αυτομάτως και αμέσως την κοπριά στον αναερόβιο χωνευτή μου φαίνεται απλή και εφικτή.
Ιδέα: Κάθε φορά που η αγελάδα πηγαίνει να πιεί νερό, ένας αυτόματος, ή ημιαυτόματος μηχανισμός της την αδειάζει, και της την ξαναφοράει. Η κοπριά αυτομάτως προωθείται στον κάδο αναερόβιας ζύμωσης, χωρίς να έχει επιμολυνθεί με βλαβερά μικρόβια από το περιβάλον, πράγμα πολύ σημαντικό για την αναερόβια ζύμωση…
Το παρόν το ετοίμασα για να το έχουμε κάτι σαν βάση για να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε και να συζητάμε το θέμα και σιγά σιγά να φτιάξουμε ένα φόρουμ στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να είναι και στα Αγγλικά.
Θα χρειαστεί πολύ δουλειά και τελειοποίηση, ελπίζω με την βοήθεια όλων μας.
Και να ετοιμάσουμε συμπεράσματα και προτάσεις όλοι μαζί.
Υπάρχει τρόπος, ακόμα πιο εντατικής αύξησης της παραγωγής με βιολογικό τρόπο…
Και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από το 2πλάσιο αυτό, των συμβατικών…
Σας το φυλάω για έκπληξη για αργότερα…
Υπενθυμίζω ότι, ο στόχος μας σαν Βιο7, είναι η μείωση του κόστους της βιοκαλλιέργειας ώστε να φθάσουν να είναι πιο φθηνά από τα συμβατικά.
Και όταν κάθε περιοχή μπορέσει το πέτυχει τοπικά, τότε όλος ο κόσμος θα αλλάξει και θα είναι όλος, καθαρός και πανέμορφος.
Περιμένω νέα από όλες/όλους σας.
Δημήτρης Φαναριώτης.
CEO Bio7
υ.γ.
Όταν επινοήσαμε τον θεσμό της βιολογικής καλλιέργειας και της πιστοποίησης, χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί νομίσαμε ότι βρήκαμε την λύση. Πιστέψαμε ότι μόνο και μόνο η “νομοθεσία” που προστατεύει αυτό που λέμε πιστοποίηση, ήταν αυτό ήταν που έλειπε.
Τελικά, την πατήσαμε!
Αφήσαμε όλα τα άλλα στο… έλεος του Θεού.
Δεν μας νοιάζει, πια, τι θα απογίνει με τα άλλα, τα συμβατικά γιατί έχουμε “εμείς” τα βιολογικά μας. Λάθος! Είναι κακό και για μας.
Και τελικά, όλοι πια καταλάβαμε σήμερα, ότι δεν νοείται να ευημερήσουμε εμείς, αν δεν είναι καλά και ο γείτονάς μας.
Και πράγματι: στην Γερμανία με 9% βιοκαλλιέργια σήμερα, το μεγαλύτερο πρόβλημα των βιοκαλλιεργητών είναι η επιμόλυνση με φυτοφάρμακα από τις γειτονικές συμβατικές καλλιέργειες. Αναγκάζονται να κόβουν τα προϊόντα άγουρα, πρόωρα, πριν γίνουν οι ψεκασμοί γιατί “αν προλάβει και έρθει το νέφος θα τους κόψουν το σήμα”:
Τέλος πάντων,
Καλά κάναμε και δημιουργήσαμε το θεσμό της βιοκαλλιέργειας, δεν υπήρχε άλλος τρόπος.
Μήπως τελικά δεν έπρεπε να αφήσουμε και τα συμβατικά και τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας που τα καταναλώνουν στο έλεος των κερδοσκόπων με τα χημικά;
Μήπως αυτό επιλύεται ΜΟΝΟ με το να στοχεύσουμε να πάμε για 100% βιο;
😉

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here