Να σταματήσει τώρα η παράνομη ζιζανιοκτονία! Καταγγελία

288

Η άδεια πώλησης αγοράς και χρήσης των  ζιζανιοκτόνων όπως της Γλυφοσάτης (συνημμένο 1) δίδεται αποκλειστικά για αγροτική και απομακρυσμένη χρήση. Απαγορεύεται η χρήση τους μέσα σε δημόσιους/δημοτικούς χώρους, που προστατεύονται ως «ειδικές περιοχές») (συνημμένο 2).

Πέριξ και μακράν αυτών, των επακριβώς καθορισμένων «ειδικών περιοχών», επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες αποστάσεις ασφαλείας. Και μόνο και από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που εκπαιδεύεται αποκλειστικά για αγροτική χρήση.

Στην Κέρκυρα, όχι μόνο δεν τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας από τις «ειδικές περιοχές», αλλά γίνεται έντονη κατάχρηση ζιζανιοκτονίας εντός των περιοχών αυτών!

 

Νομοθεσία:

Για τις «ειδικές περιοχές», οι οποίες ορίζονται από  το άρθρο 26 του Ν. 4036/2012:

Ισχύουν οι περιορισμοί στην χρήση και  οι αποστάσεις ασφαλείας που ορίζονται από την ΚΥΑ 6669/79087 (ΦΕΚ Β΄ 1791/20-8-2015), άρθρο 24 παρ. 7.

(Η οποία τροποποίησε την ΚΥΑ αριθ. 8197/90920/22-7-2013, που είχε εκδοθεί προς εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ που αφορά την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από γεωργικά φάρμακα ΦΕΚ Β΄ 1883 / 1-8-2013).

 

            Καθαρισμοί γίνονται από:

Συνεργεία της υπηρεσίας πρασίνου και δύο ιδιωτικά συνεργεία εξ όσων γνωρίζω, καθώς και σε κάποιες περιπτώσεις από ιδιώτες.

 

Περιοχές που ψεκάζονται παράνομα:

Επί της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, στο διάζωμα με τους Μαιάνδρους που χωρίζει τις 2 λωρίδες και κοντά σε πεζοδρόμια.

Σε μικρές και μεγάλες νησίδες, στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσας, στο Κεφαλομάντουκο και σε άλλα σημεία της πόλης.

Στην περιοχή του αεροδρομίου (Υλαϊκός Λιμένας) και στην περιοχή του Ποταμού

Στις άκρες των δρόμων από περιοχή Βασίλη έως Κανόνι, ακόμα και εντός εγκαταλελειμμένων σπιτιών.  Σε ανοικτούς χώρους που χρησιμοποιούνται ως πάρκινγκ.

Ακριβώς έξω και σε λίγα μέτρα απόσταση από παιδικούς σταθμούς, σχολεία, γηροκομεία.

Πλησίον του Νοσοκομείου. Έξω από το Εβραϊκό Κοιμητήριο.

Σε “καθαρισμούς” Ιστορικών Μνημείων και σε άλλα σημεία της πόλης της Κέρκυρας & περιχώρων.

 

Συγκεκριμένα:

Σε κάποιες περιπτώσεις, το συνεργείο καθαρίζει πρώτα με χορτοκοπτικά και μετά κάποιοι ρίχνουν κρυφά, ζιζανιοκτόνο στις ρίζες.

Σε κάποιες περιπτώσεις, ρίχνουν κατευθείαν ζιζανιοκτόνο στην βλάστηση όταν αυτή είναι μικρή, ακόμα και τον χειμώνα.

Σε κάποιες περιπτώσεις, σε σημεία που δεν φαίνονται από τον δρόμο, ή, όταν δεν τους βλέπει ο κόσμος, κάνουν ευρύτατη χρήση ζιζανιοκτόνων στην μεγάλη βλάστηση.

 

Όλοι οι εν λόγω ψεκασμοί  είναι καθ όλα παράνομοι και καταχρηστικοί διότι:

 

  • Η άδεια κυκλοφορίας και χρήσης των ζιζανιοκτόνων, δίδεται αποκλειστικά για γεωργική και απομακρυσμένη χρήση. Ουδέποτε αδειοδοτήθηκαν για χρήση εντός, ή, πλησίον πολεοδομικού ιστού, ή, άλλη τέτοια χρήση. Είναι Είναι «φυτοπροστατευτικά», αγροτικά εργαλεία και όχι εργαλεία καθαρισμού του αστικού πρασίνου. (συνημμένο 1, τελευταία ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του Roundup, 1918 )
  • Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: ΚΥΑ 6669/79087 (ΦΕΚ Β΄ 1791/20-8-2015), άρθρο 24 παρ. 7 (συνημμένο 2) : Οι ειδικές προστατευόμενες περιοχές για τις οποίες ισχύουν οι αποστάσεις ασφαλείας, δηλαδή μακριά απ αυτές, είναι:

Νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, παιδικές χαρές, κατασκηνωτικοί χώροι και άλλες εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και εκπαιδευτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσια πάρκα, Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στρατόπεδα, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους. Κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως, οικισμού ή ζώνης. Κατοικίες εντός σχεδίου πόλεως, εντός οικισμού και εντός ζώνης καθώς και Χώροι αστικού πρασίνου.

  • Απαγορεύεται οποιοσδήποτε ψεκασμός με τοξικά και επικίνδυνα αγροτικά σκευάσματα,

εντός και πέριξ των παραπάνω περιοχών και έως και πολύ μακριά από αυτές, αναλόγως με την τοξικότητα του σκευάσματος και τον τρόπο διάχυσης του ψεκαστικού νέφους.

 

Η έρευνά μας:

Στα πλαίσια της έρευνας που κάναμε και μετά από προφορικές ερωτήσεις/παράπονα που ανέφερα μέσω τρίτων, τόσο προς την υπηρεσία πρασίνου, όσο και προς το αεροδρόμιο, έλαβα ακριβώς την ίδια απάντηση:

-Δεν ψεκάζουμε με ζιζανιοκτόνα “παρά μόνον σε πολύ ειδικές περιπτώσεις”.

 

Όμως, οφείλω να ενημερώσω ότι,

«Ειδικές περιπτώσεις», δεν υπάρχουν στον πολεοδομικό ιστό, κοντά σε ευαίσθητες ομάδες, εντός και πέριξ αρχαιολογικών χώρων, τουριστικών χώρων και αστικού πρασίνου, περιοχές στις οποίες τα συνεργεία καθαρισμού και αποψιλώσεων, αποκλειστικά επιχειρούν. Τους καλούμε λοιπόν να μας υποδείξουν, ποια ακριβώς σημεία, αποτελούν «ειδικές περιπτώσεις» που, κατ αυτούς, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ζιζανιοκτόνα.

Το ίδιο προστατευόμενη από ψεκασμούς είναι και η περιοχή αεροδρομίου, η οποία βρίσκεται ολόκληρη εντός του καταγεγραμμένου ως υγροβιότοπου, του “Υλαϊκού Λιμένα”.  Η απόσταση ασφαλείας για τον υγροβιότοπο είναι 500 μέτρα μακριά από τα όρια.

 

Επίσης,  σύμφωνα με το, εν ισχύ, άρθρο 24 του 4036 του 2012, που ενσωμάτωσε την οδηγία άρθρο 10 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ για την ενημέρωση του κόσμου, οι ψεκαστές οφείλουν να ενημερώνουν όλους τους κατοίκους της περιοχής 2 μέρες πριν, για λήψη προφυλάξεων.

Ουδέποτε έγινε ενημέρωση, για ψεκασμό με ζιζανιοκτόνα. Αντιθέτως, διενεργούνται κρυφά.

Εξ άλλου, η χρήση των επικινδύνων φυτοφαρμάκων προβλέπεται να γίνεται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο αγροτικό προσωπικό και δεν επιτρέπεται η πώλησή τους σε μη εκπαιδευμένους.

 

Η υψηλού βαθμού τοξικότητα της Γλυφοσάτης, επιβεβαιώνεται και επαυξάνεται από νέες σχετικές μελέτες στις οποίες βασίστηκαν, σειρά δικαστικών αποφάσεων στις ΗΠΑ (Σεπτ 2019, Ιουν 2020). Μετά από 40 χρόνια κυκλοφορίας του, αποδείχθηκε ότι η χρήση της προκαλεί το σύνδρομο «non-Hodgkin’s lymphoma (NHL)», δηλαδή καρκίνο στους λεμφαδένες.

Αυτό κόστισε στην εταιρία ως τώρα, 10,5 δις σε αποζημιώσεις στο πρώτο κύμα, των 50.000 αγωγών προσβληθέντων που είχαν εκτεθεί σε roundup και δικαιώθηκαν. Η εταιρία που την αγόρασε πρόσφατα, προσπαθεί σήμερα να συμβιβάσει το δεύτερο κύμα αγωγών…

 

Μετά που και ο Π.Ο.Υ. (με το The International Agency for Research on Cancer) αποφάνθηκε από το 2015 για την επικινδυνότητα της Γλυφοσάτης, όλο και περισσότερα κράτη την απαγορεύουν. Η καθολική απόσυρσή της έχει αρχίσει να επιβάλλεται (40 ως τώρα χώρες) και παρατείνεται ακόμα η άδεια για λόγους σταδιακής απόσυρσης. Δηλαδή έως το 2023, το πολύ το 2024 θα έχει ολοκληρωθεί.

Η Ελλάδα μαζί με άλλες 5 χώρες ψήφισαν το 2017 στην ΕΕ υπέρ της ολοκληρωτικής και άμεσης απαγόρευσής της. Όμως, η άδειά του Roundup ανανεώθηκε το 2018  και στην Ελλάδα, για έως το 2023 που αναμένεται να ολοκληρωθεί η καθολική διαδικασία απόσυρσής του παγκοσμίως.

 

Μεγαλύτερος ο κίνδυνος για την υγεία και από το Lebaycid της Δακοκτονίας!

Να μην μας φορτώσουν (και αυτά) τα τελευταία στοκ!

Παρακαλούμε όλους τους αποδέκτες για την μέριμνά τους, ώστε να μην γίνει όπως με το

Λεμπαισιντ που επί 42 χρόνια αεροψεκαζόταν η Κέρκυρα παράνομα με αυτό, έως ότου, το 2004 ανακαλύψαμε και αποκαλύψαμε ότι ποτέ δεν υπήρχε άδεια εφαρμογής του από αέρος και έτσι σταμάτησε δια παντός. Και, ενώ είχε αποσυρθεί ολικά παγκοσμίως, η Ελλάδα αγόρασε το τελευταίο στοκ, αρκετό για 8 χρόνια για όλη τη χώρα! Το χρησιμοποίησαν ακόμα και ληγμένο!

Φοβούμεθα ότι η επιβάρυνση των πνευμόνων με τις αναθυμιάσεις του τοξικού ζιζανιοκτόνου, μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την άμυνα του οργανισμού, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες…

Δεσμεύομαι να προσκομίσω περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες για τις προαναφερθείσες παράνομες εφαρμογές ζιζανιοκτόνων. Τα μέλη του EcoCorfu και του Βιο7νησα θα σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε τυχόν νέες παράνομες εφαρμογές αντιληφθούμε.

Τέλος, ζητούμε την συμπαράστασή σας, για να κατατεθούν τεκμηριωμένες προτάσεις, για λήψη αποφάσεων εκ μέρους των συμβουλίων της Τ.Α. ώστε να απαγορευτεί μια ώρα αρχύτερα η εισαγωγή και χρήση στο νησί, των τοξικών και επικίνδυνων σκευασμάτων, όπως έχει ήδη γίνει σε πολλά κράτη, αλλά και δήμους και περιφέρειες ξεχωριστά…

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Φαναριώτης

Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας / EcoCorfu

Και Βιο7νησα ΒιοΪόνιο, βιο7

 

Καταγγελία                                                                 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Κέρκυρα 25-2-2021

Του: Δημήτρη Φαναριώτη

Προς: Λίστα αποδεκτών.

Προς:

Δήμαρχο Κέρκυρας κυρία Υδραίου

Τμήμα Περιβάλλοντος

Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κυρία Κράτσα

Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας κυρία Ανδριώτη

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής & Ποιοτικού Ελέγχου

Δ.νση Περιβάλλοντος

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας κυρία Ρηγάκου

Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας

 

Κοινοποίηση:

Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας.

Αστυνομικό Διευθυντή Κέρκυρας

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here