ποιοι είμαστε

Το Βιο7 είναι Ερευνητικός Οργανισμός που μελετάει την μετάβαση σε 100% Eco και 100% Bio τρόπο ζωής. Στόχοι μας είναι η υιοθέτηση πρακτικών
1) Μηδενικού άνθρακα              Zero Carbon
2) Μηδενικών Αποβλήτων          Zero Waist
2) Μηδενικών Χημικών Ρύπων    Zero Chemical Polutants